Ženské jedinečné sexuální JÁ

Znáte svou sexuální esenci a energii? Znáte své touhy? Přijímáte své tělo? Sexuální já je stejně rozmanité a jedinečné jako vaše osobnost nebo otisky prstů. Sexuální chování je ovlivněno vašimi zkušenostmi, vztahy, ale i biochemickými pochody probíhajícími ve vašem těle. Nenajdete dvě ženy, které by cítily stejně sexuální touhu nebo by stejným způsobem prožívaly orgasmus. Pojďte najít a prozkoumat své ženské jedinečné sexuální JÁ.

Jste spokojená se svým tělem?

Nezáleží na tom, kdo jste ani co máte za sebou. Vaše tělo je schopné dávat i přijímat rozkoš v jakémkoliv věku. Mnoho z nás pochází z takových kulturních a náboženských tradic, které považují ženské tělo a rozkoš za nebezpečné a masturbaci za hříšnou. Přirozeně je však pravdou, že tělo je váš nejcennější poklad, a vůbec nezáleží na tom, jak vypadá. Každé tělo je schopné dávat i přijímat rozkoš. Sexuální rozkoš je nezbytnou součástí naší živosti a celistvosti. První krok k potěšení z vlastního těla je jeho přijetí, naučte se ho milovat takové, jaké je. Setkávám se s ženami, které i když si užívají své tělo, občas ho kritizují za jeho vzhled a funkce. Odpovězte si na otázku: Jak by ovlivnilo vaše potěšení z milování, kdybyste se pořád cítila jako nádherná a okouzlující žena? Jak by ovlivnilo vaše potěšení z milování, kdybyste uvěřila tomu, že vaše tělo vždy velmi dobře ví, co dělá, takže byste se při milování mohla uvolnit a plně oddat rozkoši? Sexuální uspokojení vůbec nesouvisí s fyziologií. Je jedno, jestli máte nadváhu, jste „ploché“ nebo je vám přes padesát. Tělo je převzácný dar a vůbec nezáleží na tom, jak vypadá nebo jaké má vady. Přitažlivost ženy je i o tom, jak se pohybujete, jak mluvíte a jak dáváte najevo svou touhu. Navrhuji, neventilujte nahlas své kritické poznámky ke svému tělu před ostatními ani sama před sebou. Když se kritická myšlenka objeví ve vaší hlavě, zkuste to, co máte chuť kritizovat, pochválit. Naučte se s láskou nosit své tělo, jako by to byla nejkrásnější a nejoriginálnější róba na světě. Vaše tělo takové totiž je.

Mocná síla rozkoše

Na naší Zemi nenajdete mocnější sílu, než je ženská rozkoš. Možná ji v sobě ještě nevnímáte, ale uvnitř vás dřímá zdroj vitality, který dokáže transformovat sexuální potěšení a prozářit váš život. Sexuální život pravdivě zrcadlí vaše celkové zdraví, vztahy a emociální vyrovnanost. Samozřejmě vaši sexualitu ovlivňuje jak vaše osobnost, tak i zkušenosti. Změny v sexuálním životě mohou ovlivnit i ostatní stránky života včetně našich vztahů. Pocit dobrého zdraví je u žen velmi významně ovlivňován kvalitou a frekvencí sexuálních zážitků. Rozkoš a touha s ní spojená nás nutí do akce, a proto, když není naplněna, ji můžeme pociťovat jako dráždivou nebo rozčilující. Sexuální síla je víc než jen síla, která nás táhne do postele. Energie sexuálního vzrušení je základem lidství, díky níž se sem rodíme. Není to, jak některá náboženství učí, temná síla, která nás vzdaluje Bohu, ale esence, která nám umožňuje prožívat dynamický a plodný život. Ženská sexuální síla má takovou moc, že přiměla mnohá náboženství k tomu, aby se pokusila řídit nebo potlačit sexualitu, zvláště u žen! Je pravda, že sexuální síla může být ničivá a destruktivní. Je ale také pravda, že když žena rozumí přirozené podstatě sexuální energie, může ji využít tvořivě pro sebe i pro ostatní. V první řadě je nutné uvědomit si, co potlačuje vaši touhu prožívat? Pokud prožíváte svou sexuální sílu, využíváte ji tvořivě pro sebe i ostatní? Setkala jste se i se svou destruktivní stránkou sexuální síly? Naučila jste se od své rodiny a předků otevřenému a láskyplnému postoji k sexualitě?